DJ Nòld & Groef Drive In Show

01-02-2011 00:11

Biste Blèèrers en Blèèrinnekes,

We zuuke nog wè goei versterkers, disco bollen, rôôkmasjienes, laserláámpe en unnen bellenbloas vur onze'n Drive In Show. Dus ache nog wè op de zolder het ligge wè we de 6e kunne leene dan moete ekkes meele naor: biksblerfist@gmail.com. Ge kunt ut ôk ekkes in het Gastebuukske zette.

 

Houdoe,

DJ Nòld